Jan Verhoeven is meer dan alleen een Metaalhandel

het juiste adres voor inkoop van metalen, transport en containerplaatsing!

inkoop van oud ijzer en (non) ferro metalen

Alle inkoop vind plaats tegen de op dat moment van koop geldende marktprijzen of aan de hand van afgesloten contracten. Betalingen worden in overeenstemming met de wensen van de koper gedaan. Bij ons worden betaling uitgegeven via bank of contant. Dit is naar keuze van bezoeker.

Contact opnemen?

plaatsing van containers op locatie

Voor allerlei projecten waarbij ijzer en metalen verzameld kunnen worden biedt Jan Verhoeven de mogelijkheid gratis een container te plaatsen. Er is keuze uit diverse containers met uiteenlopende volumes en inhoud. Op afspraak worden de containers op locatie afgeleverd en opgehaald.

Een container reserveren?

(inter)nationaal transport

Voor Jan Verhoeven v.o.f. is de handel in recyclebare producten belangrijk en dus ook het transport hiervan. Wij hebben verschillende transportvoertuigen in beheer. Alle metalen worden na de noodzakelijke voorbewerking naar erkende eindverwerkers gebracht voor recycling. Jan Verhoeven bezit alle nodige vergunningen voor het ophalen en vervoeren van (oud) ijzer en metalen in NEDERLAND, BELGIË en DUITSLAND. (Zie vergunningen). Dit geldt ook voor elektrische en elektronische apparaten

Informatie over transport?